Eksjö Missionskyrka

Brobygget

Brobygget SILLA-EHITUS

Tallinn – Höglandet

Brobygget

MISSIONSPROJEKT GEMENSAMT FÖR MISSIONSKYRKANS
FÖRSAMLINGAR PÅ HÖGLANDET OCH UNIONSKYRKAN I ESTLAND

Sänd ditt bröd över vattnet, en dag får du det åter.
Pred 11:1

Ett personligt brev

om arbetet i Estland och Brobyggets betydelse från Erki Tamm, generalsekreterare i Unionskyrkan

Läs här

Vill du läsa brevet översatt till svenska klickar du här

Vilka deltar?

Sju missionsförsamlingar på Småländska Höglandet (Eksjö, Ekenässjön, Ingarp, Kvillsfors, Nässjö, Torpa och Vetlanda) har gemensamt beslutat att samarbeta med Unionskyrkan i Estland, Union of Free Evangelical och Baptist Churches of Estonia.

Tid

Projekttiden var från början två år - åren 2008 och 2009 - men är förlängd.

Konkret och ömsesidigt

Projektet ärinriktat på konkret stöd i olika former och ett ömsesidigt utbyte av kunskap, erfarenhet och kultur.

Projektet omfattar följande delprojekt:

Pionjärförsamlingar

Stöd till och utbyte med pionjärförsamlingen Lootuse (Hoppet) i
stadsdelen Lasnamäe i östra Tallinn. Den är belägen i ett
hyreshusområde med stor rysk befolkning. Pastorn i församlingen heter
Argo Buinevits.
Stöd till och utbyte med pionjärförsamlingen Elav Kivi (Levande sten), som ligger i området Merivölja i stadsdelen Pirita i östra Tallinn. Pastorn i församlingen heter Indrek Luide

Gospelkören Living Stone, Tallin

Socialt arbete

Second Hand-butik i Tallin Stiftelsen Friends´ Hand ansvarar för Unionskyrkans diakonala arbete.

Projektet stöder dels med pengar och dels med insamlingar vår och höst av kläder och husgeråd till Unionskyrkans Second Hand-butiker.

I stadsdelen Kristine i Tallinn har Unionskyrkan ett socialt centrum för barn och ungdomar från fattiga hem eller familjer med missbruksproblem.

Teologiskt seminarium

Teologiska seminariet i Tartu Unionskyrkan har ett teologiskt seminarium i Tartu i södra Estland, som projektet stöder.

Kvinnoarbete

Projektet stöder Unionskyrkans kvinnoarbete med betoning av integration och kontakt särskilt med ryskspråkiga församlingar.

Ungdomsutbyte

Svenska ungdomar skall kunna delta några veckor i det sociala arbetet eller t ex med gatuevangelisation.
Estniska ungdomar skall under några veckor kunna delta i arbetet i en SMU-förening eller församling.

Besök och återbesök

Resor kan ordnas för att besöka våra vänner i Unionskyrkan. Det kan gälla SMU-grupper, körer, musikgrupper, församlingar m.m.
På samma sätt får vi möjlighet ta emot besök från Estland för ömsesidigt utbyte.

Insamlingar

Målsättningen är att samla in 150 – 170000: -/år samt kläder och husgeråd till Second Hand-butikerna.
Pengarna skickas till ett särskilt insamlingskonto hos Svenska Missionskyrkan f.v.b. till Unionskyrkan.

Något om Estland

Estland var ett svenskt hertigdöme mellan åren 1558 och 1721 för att sedan vara en del av Ryssland till 1918, då landet blev självständigt. 1940 blev Estland en sovjetrepublik. Efter 51 års ockupation blev Estland självständigt 1991.
Estland har idag cirka 1400000 invånare, varav drygt 400000 bor i Tallinn.
Estland är den nordligaste av de tre baltstaterna.

Något om Unionskyrkan

Gudstjänst i Salemkyrkan Den estniska frikyrkans historia startade redan 1876.
1882 bildades den första församlingen.
Det blev med tiden många församlingar och samfund, som bedrev ett omfattande arbete.
1945 tvingades alla frikyrkorna att gå samman till en. Det som idag är Unionskyrkan återskapades år 1989.
Kyrkan har cirka 6000 medlemmar i 83 församlingar varav 12 är rysktalande.

Kontaktpersoner

Ing-Marie och Stellan Streiffert, tel. 0381-410 66

Senast uppdaterad 120226