Eksjö Missionskyrka
 

Utskriftsformat  

Bläddra en månad bakåt

December 2017

Bläddra en månad framåt
 
v.48
311:00 Adventsgudstjänst
Jessica Sunnerdahl, Urban Gustafsson
Adventskören
Söndagsskola
Kyrkfika
Spara i din kalender
 
v.49
1010:40 Lovsång och tillbedjan
Spara i din kalender
11:00 Gudstjänst med nattvard
Urban Gustafsson, Peter Furuholm
Sång: Familjen Brun
Söndagsskola
Spara i din kalender
17:00 Luciafirande
Luciatåg och servering
Spara i din kalender
 
v.50
1711:00 Gudstjänst - samling vid krubban
Mona Vårdmark, Jessica Sunnerdahl
Söndagsskolan medverkar
Kyrkfika
Spara i din kalender
 
v.51
2423:00 Julnattsgudstjänst
i Pingstkyrkan
Conny Hedengren, Mattias Gustavsson
Sång: Benjamin Havskog m.fl.
Spara i din kalender
 
v.52
26ti11:00 Gudstjänst
Håkan Persson, Peter Furuholm
Insamling till Mission i världen
Kyrkfika
Spara i din kalender
3111:00 Gudstjänst
Martin Rejler, Eva Ljunggren
Kyrkfika
Spara i din kalender
HIMLAwebb