Eksjö Missionskyrka
 

Utskriftsformat  

Bläddra en månad bakåt

Oktober 2017

Bläddra en månad framåt
 
v.39
110:40 Lovsång och tillbedjan
Spara i din kalender
11:00 Gudstjänst med nattvard och barndop
Urban Gustafsson, Jessica Sunnerdahl, Elin Bergstrand
Kyrkfika
Spara i din kalender
 
v.40
3ti14:00 Tisdagskaffe
Spara i din kalender
18:00 Bön
Spara i din kalender
5to11:00 Andakt
på Almgården
Spara i din kalender
12:00 Andakt
på Marieberg
Spara i din kalender
810:40 Lovsång och tillbedjan
Spara i din kalender
11:00 Gudstjänst
med avtackning av sjukhuspastor Birgitta Swalbring
Jessica Sunnerdahl, Martin Rejler
Kyrkfika
Spara i din kalender
 
v.41
10ti18:00 Bön
Spara i din kalender
1511:00 Söndag med tillfälle att gå till en annan kyrka
Spara i din kalender
 
v.42
17ti14:00 Tisdagskaffe
Spara i din kalender
18:00 Bön
Spara i din kalender
2210:40 Lovsång och tillbedjan
Spara i din kalender
11:00 Gudstjänst med nattvard
Urban Gustafsson, Björn Golsäter, Roddy Brun
Söndagsskola
Kyrkfika
Spara i din kalender
 
v.43
24ti14:00 Tisdagskaffe
Spara i din kalender
18:00 Bön
Spara i din kalender
25on14:00 Andakt
på Lunnagård
Spara i din kalender
15:00 Andakt
på Mogården
Spara i din kalender
26to19:00 Framtidscafé
om gudstjänsten
Spara i din kalender
2910:40 Lovsång och tillbedjan
Spara i din kalender
11:00 Gudstjänst
Sven Bågesund, Urban Gustafsson
Söndagsskola
Kyrkfika
Spara i din kalender
 
v.44
31ti14:00 Mitt-på-dagen-träff
i Pingstkyrkan
"Sånger och visor"
Cittragänget från Ingatorp
Servering
Spara i din kalender
18:00 Bön
Spara i din kalender
HIMLAwebb