Eksjö Missionskyrka

Månadens bibelbok

Vi vill växa – genom Guds ord

Manadens-bibelbok.jpg

Vissa månader har en bibelbok lyfts fram för att aktualisera bibelläsningen och ge varandra tillfälle till fördjupad reflektion över den aktuella boken.

Till varje bibelbok finns en illustration av Peter Furuholm.

Senast uppdaterad 141117