Eksjö Missionskyrka

Eksjö RPG-förenings styrelse

rpg-logga_150.jpg

Ordförande
Evan Brunehult
Tel. 070-576 61 33
evan_brunehult@hotmail.com

Vice ordförande
Olle Ljunggren
Tel. 070 779 82 20
olle.lju@gmail.com

Sekreterare
Lisbeth Johnson
Tel. 073-023 51 39
lisbeth.johnson@outlook.com

Vice sekreterare
Göran Gustafsson
Tel. 070-677 59
goranhusar10@gmail.com

Kassör
Staffan Wadström
Tel. 073-414 88 14
staffan.wadström@telia.com

Ledamöter
Carina Nilsdotter
tel. 073-222 77 93

Christer Svensson,
Tel. 070-210 55 04
christersvensson29@gmail.com

Representant i Kommunala pensionärsrådet
Staffan Wadström