Eksjö Missionskyrka

Eksjö RPG-förenings styrelse

rpg-logga_150.jpg

Ordförande:
Evan Brunehult
Tel. 0381-711 73, 070-576 61 33
evan_brunehult@hotmail.com

Sekreterare:
Lisbeth Johnson
Tel. 073-023 51 39
lisbeth.johnson@outlook.com

Vice sekreterare:
Göran Gustafsson
Tel. 070-677 59
goranhusar10@gmail.com

Kassör:
Staffan Wadström
Tel. 073-414 88 14
staffan.wadström@telia.com

Ledamot:
Christer Svensson,
Tel. 070-210 55 04
christersvensson29@gmail.com

Representant i Kommunala pensionärsrådet:
Sven-Olov Lindahl
Tel. 070-612 67 93
svenolov.lindahl@gmail.com

Representant i Kommunens väntjänst:
Rakel Artmark
Tel. 0381-211 73
rosartmark@gmail.com