Eksjö Missionskyrka

Equmenia Eksjö

har grupper för barn och ungdomar i alla åldrar

SMU_i_kyrkan.jpg

Söndagsskola

Söndagar kl. 10.00 samtidigt med gudstjänsten

Scoutverksamhet

Måndagar kl 18.00

MINISCOUT (6-9 år)

SCOUT (från 10 år)

Tonårsverksamhet

TONÅR (från 13 år)
Fredagar kl 19.30 i Pingstkyrkan

KONFIRMATION (för dig som går i 8:an)

Kontakt

Vill du veta mer ?

Kontakta familjepastor Carolina Sandqvist
070-420 22 32
familjepastorn@gmail.com