Eksjö Missionskyrka

Historik

1861
"Ekesjö mission” går tillbaka till detta år. Folkskollärare Berg höll bibelstudier i folkskolan i Eksjö.

1864
Missionsgruppen i Eksjö skaffar egen missionssal i det s.k. Societetshuset vid Lilla Torget och ansluter sig två år senare till Jönköpings missionsförening under namnet Ekesjö Missionsförening.

1879
Ett missionshus byggs på kyrkans nuvarande plats för 7000 kronor.

1882
Den 20 maj 1882 går missionskretsarna i staden och på landet samman och bildar Eksjö stads- och landsförsamlings missionsförening. 69 personer låter anteckna sig som medlemmar och J Rudin blir föreningens förste ordförande.

1883
Missionshuset löses ut för 1500 kr från Ev. Lutherska Missionsföreningen som varit hälftenägare.

1896
P.P. Waldenström predikar i missionshuset.

1903
Svenska Missionsförbundets sångbok börjar användas istället för som tidigare Hemlandstoner. Söndagsskolan startas.

1907
Den första fria nattvardsgången hålls i missionshuset.

1908
Eksjö Kristliga Ungdomsförening bildas genom sammanslagning av Ynglinga- och Jungfruföreningarna.

1911
Föreningen antar stadgar i linje med Svenska Missionsförbundets principer.

1916
En juniorförening som får namnet Föreningslänken bildas.

1918
Missionsföreningen beslutar att inom sig förvalta nådemedlen och därigenom vara en kristen församling i nytestamentlig mening. Föreningen begär anslutning till Svenska Missionsförbundet.

1925
Missionsföreningen antar namnet Eksjö Missionsförsamling.

1932
Missionshuset genomgår en genomgripande renovering och kallas från detta år för missionskyrka.

Missionskyrkan på 1930-talet

1945
Kyrkans fondmålning skapas av professor Olle Hjortzberg.

1953
Missionskyrkan köper sin nuvarande orgel från Spånga församling.

1969
En om- och tillbyggnad av kyrkan görs. Sidoläktarna försvinner och estraden sänks och byggs om till sin nuvarande form. Kyrkan får nya ungdomslokaler och förbättrade serveringsmöjligheter.

1995-1996
En omfattande om- och tillbyggnad görs.

2014
Lokaler i kyrkans övervåning anpassas för uthyrning till förskolan Fröhuset.

2015
En tillbyggnad med andaktsrum och två expeditioner görs.