Eksjö Missionskyrka
Februari 2020

v. 05
2 10:00 Gudstjänst med nattvard
Sven Bågesund, Anna Rydsmo, Lovsångsteam från bibelskolan Livskraft, Ralingsås, Söndagsskola, Kyrkfika
v. 06
4 ti 18:00 Bön
9 10:00 Gudstjänst
Urban Gustafsson, Julia Vovk, Sång; Annica och Roddy Brun Söndagsskola, Kyrkfika
v. 07
11 ti 18:00 Bön
16 10:00 Ekumenisk sportlovsgudstjänst
i Pingstkyrkan
Lägerdeltagare och ledare
v. 08
18 ti 18:00 Bön
23 10:00 Gudstjänst med nattvard
Joel Samuelsson, Urban Gustafsson, Musik: Oktaven, Insamling till Pastors och diakonutbildningen
Söndagsskola, Kyrkfika
12:00 Samling
kring boken ”Liten handbok om vanligaste argumenten för och emot kristen tro” med Tobias Sunnerdahl
v. 09
25 ti 14:00 Mitt-på-dagen-träff
i Storegårdskyrkan
”Guldgrävare Blom och Pärleporten”
Torsten Gunnarsson, Bor
Servering
18:00 Bön