Eksjö Missionskyrka
Mars 2020

v. 09
1 10:00 Gudstjänst med nattvard
Urban Gustafsson, Eva Ljunggen
Musik: Barbro Olofsson, Joel och Maria Selldén
Söndagsskola
Kyrkfika
v. 10
3 ti 18:00 Bön
8 10:00 Gudstjänst
Gunnar Höjman, Martin Rejler,
Söndagskapellet,
Söndagsskola,
Kyrkfika
v. 11
10 ti 18:00 Bön
14 16:00 Festkvällen är INSTÄLLD!
15 10:00 Gudstjänst med nattvard
Urban Gustafsson,
Tempelsångarna,
Söndagsskola,
Kyrkfika
v. 12
17 ti 18:00 Bön
18 on 15:00 Andakt
på Snickaren INSTÄLLD
22 10:00 Gudstjänst
Urban Gustafsson, Annica Brun,
Sång: SEE Ljunggren och Sarah Johansson,
Söndagsskola,
Kyrkfika
v. 13
24 ti 14:00 Mitt-på-dagen-träff
INSTÄLLD
18:00 Bön
28 Klädbytardagen
är flyttad till 9 maj
29 10:00 Gudstjänst
INSTÄLLD
v. 14
31 ti 18:00 Bön