Eksjö Missionskyrka
Maj 2020

v. 18
3 18.00-19.00
Kyrkan öppen för bibelläsning, ljuständning och bön
10:00 Pilgrimsvandring
Start och slut vid Missionskyrkan
Medtag egen matsäck! Vandringen tar c:a. 2 timmar
v. 19
5 ti 18:00 Bön i andaktsrummet
7 to 20:00 20.00-21.00
Kyrkan öppen för bibelläsning, ljuständning och bön
10 18.00-19.00
Kyrkan öppen för bibelläsning, ljuständning och bön
10:00 Vandringsgudstjänst utomhus
(oavsett väder) på Mosshemmet.
Medtag eget fika.
v. 20
12 ti 18:00 Bön i andaktsrummet
14 to 20:00 20.00-21.00
Kyrkan öppen för bibelläsning, ljuständning och bön
17 10:00 Pilgrimsvandring
Start och slut vid Missionskyrkan
Medtag egen matsäck! Vandringen tar c:a. 2 timmar
v. 21
21 to 20:00 20.00-21.00
Kyrkan öppen för bibelläsning, ljuständning och bön
24 10:00 Vandringsgudstjänst utomhus
(oavsett väder) på Mosshemmet.
Medtag eget fika.
18:00 18,00-19.00
Kyrkan öppen för bibelläsning, ljuständning och bön
v. 22
28 to 20:00 20.00-21.00
Kyrkan öppen för bibelläsning, ljuständning och bön
31 10:00 Pilgrimsvandring
Start och slut vid Missionskyrkan
Medtag egen matsäck! Vandringen tar c:a. 2 timmar
18:00 18,00-19.00
Kyrkan öppen för bibelläsning, ljuständning och bön