Eksjö Missionskyrka
Augusti 2020

v. 31
2 10:00 Vandringsgudstjänst på Mosshemmet
Medtag eget fika
v. 32
6 to 19:00 Pilgrimsvandring
Start och avslutning vid Missionskyrkan, Vandringen tar cirka 2 timmar. Medtag eget fika.
8 10:00 Samling för barnfamiljer
10.00 - 12.00
Det finns eld och var och en tar
med vad man vill grilla
9 10:00 Vandringsgudstjänst på Mosshemmet
Medtag eget fika
v. 33
13 to 19:00 Pilgrimsvandring
Start och avslutning vid Missionskyrkan, Vandringen tar cirka 2 timmar. Medtag eget fika.
16 10:00 Vandringsgudstjänst på Mosshemmet
Medtag eget fika
v. 34
22 10:00 Samling för barnfamiljer på Mosshemmet
10.00 - 12.00
Det finns eld och var och en tar
med vad man vill grilla
23 10:00 Vandringsgudstjänst på Mosshemmet
Medtag eget fika
v. 35
30 10:00 Vandringsgudstjänst på Mosshemmet
Medtag eget fika