Eksjö Missionskyrka
Oktober 2020

v. 40
3 10:00 Söndagsskola med gudstjänst
för dem som inte följer med barnen
4 10:00 Gudstjänst med nattvard
v. 41
6 ti 18:00 Bön
10 10:00 Söndagsskola med gudstjänst
för dem som inte följer med barnen.
Samlingen inleds med dropp-in-fika
9.45-10.15
Var och en tar med sig det man vill ha!
11 10:00 Gudstjänst
18:00 Församlingsmöte
v. 42
13 ti 18:00 Bön
17 10:00 Söndagsskola med gudstjänst
för dem som inte följer med barnen.
Samlingen inleds med dropp-in-fika
9.45-10.15
Var och en tar med sig det man vill ha!
18 10:00 Gudstjänst med nattvard
v. 43
20 ti 18:00 Bön
24 10:00 Söndagsskola med gudstjänst
för dem som inte följer med barnen.
Samlingen inleds med dropp-in-fika
9.45-10.15
Var och en tar med sig det man vill ha!
25 10:00 Gudstjänst
v. 44
27 ti 18:00 Bön
31 10:00 Gudstjänst
tillsammans med söndagsskolan.
Tema: Himlen
Samlingen inleds med drop-in-fika
9.45-10.15
Var och en tar med sig det man vill ha!