Eksjö Missionskyrka
November 2020

v. 44
1 10:00 Gudstjänst med ljuständning och nattvard
Möjlighet att inta medhavd fika finns efter gudstjänsten.
v. 45
3 ti 18:00 Bön
7 10:00 Söndagsskolan
är INSTÄLLD
8 10:00 Gudstjänsten
är INSTÄLLD
v. 46
10 ti 18:00 Bönen
är INSTÄLLD
14 10:00 Söndagsskolan
är INSTÄLLD
15 10:00 Gudstjänsten
är INSTÄLLD