Eksjö Missionskyrka
Oktober 2021

v. 39
3 Festdag i Missionskyrkan!
10:00 Gudstjänst - barn, unga och vuxna tillsammans!
Installation av vår nya pastor
Carolina Sandqvist, Urban Gustafsson
Körsång, East Street band
Bibelutdelning till nya konfirmander
Ca.11.15 Servering - smörgåstårta
Ca.12.00 Fest med olika programinslag
Ca.13.30 Kaffe och tårta
v. 40
5 ti 18:00 Bön
7 to 20:45 Andakt på Zoom
Länk:
https://us02web.zoom.us/j/87391733091
10 10:00 Gudstjänst med nattvard
Sven Bågesund, Carolina Sandqvist
Söndagsskola
v. 41
12 ti 18:00 Bön
14 to 20:45 Andakt på Zoom
Länk:
https://us02web.zoom.us/j/87391733091
16 18:00 Ekumenisk gudstjänst i Eksjö kyrka
med 50-års-minne av kampanjen ”Frälst -71”
Thomas Granath, Eksjöpojkarna m.fl.
17 10:00 Gudstjänst
Joel Samuelsson, Gunnar Svensson
Sång: Emma Ljunggren
Söndagsskola
v. 42
19 ti 18:00 Bön
20 on 15:00 Andakt
på Snickaren
21 to 20:45 Andakt på Zoom
Länk:
https://us02web.zoom.us/j/87391733091
24 10:00 Gudstjänst med barndop
Carolina Sandqvist, Urban Gustafsson
Scouter och söndagsskolan medverkar
Kyrkfika
v. 43
26 ti 18:00 Bön
19:00 Träff för nya och blivande medlemmar
28 to 20:45 Andakt på Zoom
Länk:
https://us02web.zoom.us/j/87391733091
31 10:00 Gudstjänst med nattvard
Urban Gustafsson, Julia Vovk
Sång: Eva Lindell
Söndagsskola
Nya medlemmar hälsas välkomna
Församlingsmöte efter kyrkfikat