Eksjö Missionskyrka
November 2021

v. 44
2 ti 18:00 Bön
4 to 20:45 Andakt på Zoom
Inställd
7 10:00 Gudstjänst med nattvard och ljuständning
Urban Gustafsson, Tempelsångarna
Söndagsskola
Kyrkfika
v. 45
9 ti 18:00 Bön
10 on 15:00 Andakt
på Mogården
11 to 20:45 Andakt på Zoom
Länk:
https://us02web.zoom.us/j/87391733091
14 10:00 Gudstjänst med barnvälsignelse
Gunnar Höjman, Carolina Sandqvist
Söndagsskola
Kyrkfika
v. 46
16 ti 18:00 Bön
18 to 11:00 Andakt
på Almgården
12:00 Andakt
på Marieberg
21 10:00 Gudstjänst med nattvard
Predikantbytardag
Johanna Fredrixon, Ingarp, Martin Rejler
Sång: Sarah Johansson och Erik Ljunggren
Söndagsskola
Kyrkfika
v. 47
23 ti 18:00 Bön
28 10:00 Adventsgudstjänst
Carolina Sandqvist, Björn Golsäter
Adventskören
Söndagsskola
Kyrkfika
v. 48
30 ti 18:00 Bön