Eksjö Missionskyrka
December 2021

v. 48
5 10:00 Gudstjänst med nattvard
Urban Gustafsson, Maria Wärnsberg
East Street Band
Söndagsskola
Kyrkfika
v. 49
7 ti 18:00 Bön
12 10:00 Gudstjänst med julspel
Söndagsskolan, Carolina Sandqvist
Kyrkfika
17:00 Luciafirande
Luciatåg, servering
Covidpass uppvisas vid ingången
v. 50
19 10:00 Gudstjänst med nattvard
Urban Gustafsson, Carolina Sandqvist
Kyrkfika
v. 51
24 fr 10:00 JULAFTON Julaftonsgudstjänst för alla åldrar
Carolina Sandqvist
23:00 Ekumenisk julnattsgudstjänst
i Pingstkyrkan
Urban Gustafsson
Sång: Karin Havskog m fl.
26 10:00 Gudstjänst
Urban Gustafsson, Martin Rejler
Sång: Axel och Alma Rejler
Missionshälsningar och insamling
till Equmeniakyrkans mission i världen
Kyrkfika