Eksjö Missionskyrka
Maj 2022

v. 17
1 10:00 Gudstjänst med mässan ”Gå djupare”
Carolina Sandqvist, Gunilla Rejler.
Kör
Söndagsskola
Kyrkfika
v. 18
3 ti 18:00 Bön
7 9.30-13.00 Klädbytardag
8 10:00 Gudstjänst på Mosshemmet
med avslutning av scouthajk
Carolina Sandqvist, scouter och scoutledare
Medtag kaffekorg
v. 19
10 ti 18:00 Bön
11 on 15:00 Andakt
på Mogården
15 10:00 Gudstjänst
Birgitta Swalbring, Elin Leiner
Sång: Rebecka Havskog m.fl.
Söndagsskola
Kyrkfika
v. 20
17 ti 18:00 Bön
22 10:00 Gudstjänst med nattvard
Urban Gustafsson, Maria Wärnsberg
Söndagsskolans avslutning
Kyrkfika
v. 21
26 to 08:00 Ekumenisk gökotta
vid kyrkans stuga
29 10:00 Gudstjänst
Urban Gustafsson
East Street Band
Kyrkfika