Eksjö Missionskyrka
Juni 2022

v. 22
5 10:00 Pingstdagen - Vandringsgudstjänst med nattvard
En kort vandring på Mosshemmets gräsmattor med det upplägg vi hade under pandemin.
Vill du ha skjuts till Mosshemmet, ring Urban Gustafsson 070-307 43 64
Medtag gärna kaffekorg!
v. 23
12 10:00 Gudstjänst
Carolina och Fredrik Sandqvist
Kyrkfika
Supersöndag efter kyrkfikat
v. 24
16 to 11:00 Andakt
på Almgården
12:00 Andakt
på Marieberg
18 Scoutläger på Mosshemmet 18-22 juni
Lägret avslutas med en gudstjänst på onsdagen kl. 11.00 dit alla är välkomna!
19 10:00 Gudstjänst med nattvard
Peter Furuholm, Sven-Ove Gunnarsson
Kyrkfika
v. 25
26 10:00 Ekumenisk gudstjänst
i Eksjö kyrka