Eksjö Missionskyrka
Augusti 2022

v. 31
7 Ingen gudstjänst.
Vi hänvisar till gudstjänst i någon annan kyrka
v. 32
14 10:00 Gudstjänst med nattvard
Urban Gustafsson, Carolina Sandqvist. Barnvälsignelse.
Kyrkfika
v. 33
21 10:00 Gudstjänst
med glimtar från kyrkokonferensen
Kyrkfika
v. 34
22 18:00 Föreningsmöte
för Equmenia
25 to 19:00 19.00 Valdialog
28 14:00 (OBS tiden) Ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan
med konfirmation
Konfirmander och ledare