Eksjö Missionskyrka
Oktober 2022

v. 39
1 09:30 Klädbytardag
Öppet 9.30-13.00
2 10:00 Gudstjänst
Urban Gustafsson
Sång: Joel och Moa Bågesund-Nissfolk
Söndagsskola
Kyrkfika
v. 40
9 10:00 Gudstjänst med nattvard
Peter Furuholm, Björn Golsäter
Tempelsångarna
Söndagsskola
Kyrkfika
Supersöndag efter kyrkfikat
v. 41
13 to Start för samtalsgrupp om livsfrågor
15 "Ladda"
- en ledardag i Nässjö
16 10:00 Gudstjänst för alla åldrar
Carolina Sandqvist och söndagsskolledare
Insamling till Equmenia riks
Kyrkfika
v. 42
19 on 15:00 Andakt
på Snickaren
19:00 Samling
för omsorgsgrupp Jakob
20 to 19:00 Samling
för omsorgsgrupperna Simon och Filippos
23 10:00 Gudstjänst med nattvard
Predikantbytardag: Jakob Josefsson, Storegårdskyrkan
Carolina Sandqvist
Sång: Fredrik Sandqvist m.fl.
Söndagsskola
Kyrkfika
v. 43
26 on 19:00 Samling
för omsorgsgrupperna Petrus och Andreas
27 to 19:00 Samling
för omsorgsgrupperna Tomas och Johannes
30 10:00 Gudstjänst
Urban Gustafsson, Maria Wärnsberg
Sång: Sara Dufva-Lundkvist
Söndagsskola
Kyrkfika