Eksjö Missionskyrka
November 2022

v. 44
1 ti 18:00 Bön
3 to 11:00 Andakt
på Almgården
12:00 Andakt
på Marieberg
6 10:00 Gudstjänst med nattvard och ljuständning
Urban Gustafsson
Sång: Ragnhild Wesslund Söndagsskola
Supersöndag efter kyrkfikat
v. 45
8 ti 18:00 Bön
18:30 Träff för nya och blivande medlemmar
9 on 18:30 Relationskurs
"Håll kärleken levande när barnen flugit ut"
Alf B Svensson.
12 09:00 Temasamling om föräldraskap
Riktar sig till dig som är småbarnsförälder
13 10:00 Gudstjänst
Carolina Sandqvist, Anneli Nilsson
Sång: Alva Palmgren och Ingemar Olsson, Ingarp
Söndagsskola
Kyrkfika
v. 46
15 ti 18:00 Bön
16 on 18:30 Relationskurs
"Håll kärleken levande när barnen flugit ut"
Alf B Svensson
17 to 17:00 Temasamling om föräldraskap
20 10:00 Gudstjänst för alla åldrar
Urban Gustafsson
Scouterna medverkar
Församlingsmöte efter kyrkfikat
v. 47
22 ti 18:00 Bön
23 on 15:00 Andakt
på Mogården
27 10:00 Adventsgudstjänst
Urban Gustafsson.
Adventskör.
Söndagsskola.
Kyrkfika
v. 48
29 ti 18:00 Bön