Eksjö Missionskyrka
Bläddra en månad bakåt Januari 2020 Bläddra en månad framåt
v. 01
1 on 16:00 Ekumenisk gudstjänst
i Pingstkyrkan
Obs tiden!
Spara i din kalender
5 10:00 Gudstjänst med nattvard
Urban Gustafsson, Sven-Ove Gunnarsson, Sång: Ellen, Alma och Malin, Kyrkfika
Spara i din kalender
v. 02
7 ti 18:00 Bön
Spara i din kalender
12 10:00 Gudstjänst
Anna Rydsmo, Ellen Johansson, Sång: Emma Ljunggren
Söndagsskola, Kyrkfika
Equmenias årsmöte vid kyrkfikat
Spara i din kalender
v. 03
14 ti 18:00 Bön
Spara i din kalender
16 to 14:30 Andakt
på Tuvan
Spara i din kalender
18 10:00 "Vandra genom Gamla testamentet"
Kyrkbacksgården, Eksjö
Pastor Mia Berggren
Spara i din kalender
19 10:00 Gudstjänst med nattvard
Urban Gustafsson, Björn Golsäter. Söndagsskola, Kyrkfika
Spara i din kalender
v. 04
21 ti 18:00 Bön
Spara i din kalender
23 to 19:00 Framtidscafé om sång och musik
Spara i din kalender
26 10:00 Årsmöte - avslutas med gudstjänst
Spara i din kalender
v. 05
28 ti 18:00 Bön
Spara i din kalender
19:00 Samling
för nya medlemmar och de som är intresserade av att bli medlemmar
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Januari 2020 Bläddra en månad framåt