Eksjö Missionskyrka
Bläddra en månad bakåt November 2020 Bläddra en månad framåt
v. 44
1 10:00 Gudstjänst med ljuständning och nattvard
Möjlighet att inta medhavd fika finns efter gudstjänsten.
Spara i din kalender
v. 45
3 ti 18:00 Bön
Spara i din kalender
7 10:00 Söndagsskola med gudstjänst
för dem som inte följer med barnen
Spara i din kalender
8 10:00 Gudstjänst
Möjlighet att inta medhavd fika finns efter gudstjänsten.
Spara i din kalender
v. 46
10 ti 18:00 Bön
Spara i din kalender
14 10:00 Söndagsskola med gudstjänst
för dem som inte följer med barnen
Spara i din kalender
15 10:00 Gudstjänst med nattvard
Möjlighet att inta medhavd fika finns efter gudstjänsten.
Spara i din kalender
v. 47
17 ti 18:00 Bön
Spara i din kalender
21 10:00 Söndagsskola med gudstjänst
för dem som inte följer med barnen
Spara i din kalender
22 10:00 Gudstjänst
Predikantbytardag
Predikan: Daniel Berner, Värne
Möjlighet att inta medhavd fika finns efter gudstjänsten.
Spara i din kalender
v. 48
24 ti 18:00 Bön
Spara i din kalender
28 10:00 Söndagsskola med gudstjänst
för dem som inte följer med barnen
Spara i din kalender
29 10:00 Adventsgudstjänst
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt November 2020 Bläddra en månad framåt