Eksjö Missionskyrka
Bläddra en månad bakåt Januari 2021 Bläddra en månad framåt
v. 01
7 to 20:45 Andakt på Zoom
samma länk varje torsdag https://us02web.zoom.us/j/89019930642
Spara i din kalender
10 10:00 Gudstjänst på Zoom
https://us02web.zoom.us/j/87174922310 med Equmeniakyrkans missionärer Carl och Anne Sundberg, idrottsvolontär Nils Wärnsberg.
Lovsång: Nora Thelander, Elin Leiner och Rebecka Havskog
Efter gudstjänsen inbjuds till ZOOMkyrkkaffe med möjlighet för frågor och samtal med våra gäster!.
Spara i din kalender
v. 02
14 to 20:45 Andakt på Zoom
samma länk varje torsdag https://us02web.zoom.us/j/89019930642
Spara i din kalender
17 10:00 Gudstjänst
(förinspelad)
https://vimeo.com/500888650
Spara i din kalender
v. 03
21 to 20:45 Andakt på Zoom
samma länk varje torsdag https://us02web.zoom.us/j/89019930642
Spara i din kalender
24 10:00 Ekumenisk gudstjänst
Inspelad i Värne Allianskyrka med medverkande från Hult och Höreda församlingsområde https://youtu.be/3sJxM7QfkWg
Spara i din kalender
v. 04
27 on 19:00 Equmenias årsmöte på Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84255257496
Spara i din kalender
28 to 20:45 Andakt på Zoom
samma länk varje torsdag https://us02web.zoom.us/j/89019930642
Spara i din kalender
31 10:00 Årsmöte via Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89820118400
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Januari 2021 Bläddra en månad framåt