Eksjö Missionskyrka
Bläddra en månad bakåt Januari 2022 Bläddra en månad framåt
v. 52
1 16:00 Ekumenisk gudstjänst
i Storegårdskyrkan
Spara i din kalender
2 10:00 Gudstjänst med nattvard
Carolina Sandqvist, Indika Alge
Sång: Matilhde Brun
Spara i din kalender
v. 01
9 10:00 Gudstjänst
Urban Gustafsson, Carolina Sandqvist
Sång: Erik och Sara Ljunggren
Spara i din kalender
v. 02
11 ti 18:00 Bön
Spara i din kalender
16 10:00 Gudstjänst med nattvard
Peter Furuholm, Urban Gustafsson
Sång: Nora Thelander, Elin Leiner och Rebecka Havskog
Söndagsskolan startar
Spara i din kalender
v. 03
18 ti 18:00 Bön
Spara i din kalender
23 10:00 Gudstjänst
Urban Gustafsson, Gunnar Svensson
Sång: Sara Dufva-Lundquist och Sven-Ove Gunnarsson
Söndagsskola
Spara i din kalender
11:00 (OBS cirka tid) Equmenias årsmöte
Hålls i församlingssalen men kan även följas på Zoom
Spara i din kalender
v. 04
25 ti 18:00 Bön
Spara i din kalender
30 10:00 Gudstjänst med nattvard
Carolina Sandqvist
Söndagsskola
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Januari 2022 Bläddra en månad framåt