Eksjö Missionskyrka
Bläddra en månad bakåt November 2021 Bläddra en månad framåt
v. 44
2 ti 18:00 Bön
Spara i din kalender
4 to 20:45 Andakt på Zoom
Inställd
Spara i din kalender
7 10:00 Gudstjänst med nattvard och ljuständning
Urban Gustafsson, Tempelsångarna
Söndagsskola
Kyrkfika
Spara i din kalender
v. 45
9 ti 18:00 Bön
Spara i din kalender
10 on 15:00 Andakt
på Mogården
Spara i din kalender
11 to 20:45 Andakt på Zoom
Länk:
https://us02web.zoom.us/j/87391733091
Spara i din kalender
14 10:00 Gudstjänst med barnvälsignelse
Gunnar Höjman, Carolina Sandqvist
Söndagsskola
Kyrkfika
Spara i din kalender
v. 46
16 ti 18:00 Bön
Spara i din kalender
18 to 11:00 Andakt
på Almgården
Spara i din kalender
12:00 Andakt
på Marieberg
Spara i din kalender
21 10:00 Gudstjänst med nattvard
Predikantbytardag
Johanna Fredrixon, Ingarp, Martin Rejler
Sång: Sarah Johansson och Erik Ljunggren
Söndagsskola
Kyrkfika
Spara i din kalender
v. 47
23 ti 18:00 Bön
Spara i din kalender
28 10:00 Adventsgudstjänst
Carolina Sandqvist, Björn Golsäter
Adventskören
Söndagsskola
Kyrkfika
Spara i din kalender
v. 48
30 ti 18:00 Bön
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt November 2021 Bläddra en månad framåt