Eksjö Missionskyrka
Bläddra en månad bakåt Maj 2022 Bläddra en månad framåt
v. 17
1 10:00 Gudstjänst med mässan ”Gå djupare”
Carolina Sandqvist, Gunilla Rejler.
Kör
Söndagsskola
Kyrkfika
Spara i din kalender
v. 18
3 ti 18:00 Bön
Spara i din kalender
7 9.30-13.00 Klädbytardag
Spara i din kalender
8 10:00 Gudstjänst på Mosshemmet
med avslutning av scouthajk
Carolina Sandqvist, scouter och scoutledare
Medtag kaffekorg
Spara i din kalender
v. 19
10 ti 18:00 Bön
Spara i din kalender
11 on 15:00 Andakt
på Mogården
Spara i din kalender
15 10:00 Gudstjänst
Birgitta Swalbring, Elin Leiner
Sång: Rebecka Havskog m.fl.
Söndagsskola
Kyrkfika
Spara i din kalender
v. 20
17 ti 18:00 Bön
Spara i din kalender
22 10:00 Gudstjänst med nattvard
Urban Gustafsson, Maria Wärnsberg
Söndagsskolans avslutning
Kyrkfika
Spara i din kalender
v. 21
26 to 08:00 Ekumenisk gökotta
vid kyrkans stuga
Spara i din kalender
29 10:00 Gudstjänst
Urban Gustafsson, Martin Rejler
Musik: Joel Samuelsson
Kyrkfika
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Maj 2022 Bläddra en månad framåt