Eksjö Missionskyrka
Bläddra en månad bakåt April 2022 Bläddra en månad framåt
v. 13
2 Barnkördag
Spara i din kalender
3 10:00 Gudstjänst för alla åldrar
Carolina Sandqvist och deltagare från barnkördagen
Kyrkfika
Spara i din kalender
v. 14
5 ti 18:00 Bön
Spara i din kalender
9 Arbetsdag på Mosshemmet 9.00-13.00
Medtag kaffekorg
Spara i din kalender
10 10:00 Gudstjänst med nattvard
Sven Bågesund, Sven-Ove Gunnarsson
Sång: Joel Bågesund m.fl.
Söndagsskola
Kyrkfika
Spara i din kalender
17:00 Klimatsamtal utifrån Bibeln
17.00-18.30
Birgitta Swalbring, Peter Furuholm
Spara i din kalender
v. 15
12 ti 18:00 Bön
Spara i din kalender
14 to 19:00 Skärtorsdagen - Ekumenisk Getsemanestund
med nattvard.
Conny Hedengren, Mattias Gustavsson, Urban Gustafsson
Spara i din kalender
15 fr 10:00 Långfredagsgudstjänst
Urban Gustafsson, Peter Furuholm m fl
Klarinettensemble
Spara i din kalender
17 10:00 Påskdagsgudstjänst
Urban Gustafsson, Carolina Sandqvist
Påskdagskör
Kyrkfika
Spara i din kalender
v. 16
18 17:00 Annandag påsk - Emmausvandring
En enkel pilgrimsvandring med samling vid kyrkan
Medtag eget fika
Spara i din kalender
19 ti 18:00 Bön
Spara i din kalender
21 to 11:00 Andakt på Almgården
Spara i din kalender
12:00 Andakt på Marieberg
Spara i din kalender
23 16:00 Konsert
med Ingemar Olsson, Örebro
Spara i din kalender
24 10:00 Gudstjänst
Urban Gustafsson, Björn Golsäter
Sång: Elin Bergstand och Emilia Kiland
Söndagsskola
Kyrkfika
Spara i din kalender
v. 17
26 ti 18:00 Bön
Spara i din kalender
30 Arbetsdag på Mosshemmet 9.00-13.00
Medtag kaffekorg
Spara i din kalender
20:30 Valborgsmässofirande
på Eksjö camping
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt April 2022 Bläddra en månad framåt