Eksjö Missionskyrka
Bläddra en månad bakåt September 2022 Bläddra en månad framåt
v. 35
3 Gemenskapsdag på Mosshemmet
Spara i din kalender
4 10:00 Gudstjänst i Missionskyrkan
Urban Gustafsson, Carolina Sandqvist
Medverkande från gemenskapsdagen
Söndagsskolan startar för terminen
Kyrkfika
Spara i din kalender
v. 36
11 10:00 Gudstjänst med nattvard
Dialogpredikan av Urban Gustafsson och Birgitta Swalbring
Tema: "Upptäck de gåvor Gud ger"
Söndagsskola
Kyrkfika
Spara i din kalender
v. 37
14 on 14:00 Andakt
på Lunnagård
Spara i din kalender
15:00 Andakt
på Mogården
Spara i din kalender
18 10:00 Gudstjänst
Carolina Sandqvist, Elin Leiner
Tema: "Upptäck de gåvor Gud ger"
Sång: Rebecka Havskog m.fl.
Söndagsskola
Kyrkfika
Supersöndag efter kyrkfikat
Spara i din kalender
v. 38
25 10:00 Gudstjänst för alla åldrar
Carolina Sandqvist och söndagskolledare
Tema: "Upptäck de gåvor Gud ger"
Kyrkfika
Spara i din kalender
v. 39
28 on 11:00 Äldrekaffe
Spara i din kalender
18:00 Gåvoträff
Spara i din kalender
29 to 14:30 Andakt
på Tuvan
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt September 2022 Bläddra en månad framåt