Eksjö Missionskyrka
Bläddra en månad bakåt December 2022 Bläddra en månad framåt
v. 48
4 10:00 Gudstjänst med nattvard
Carolina Sandqvist
Söndagsskola
Kyrkfika
Supersöndag
Spara i din kalender
v. 49
11 10:00 Gudstjänst
Urban Gustafsson
Sånggruppen WOW
Söndagsskola
Kyrkfika
Spara i din kalender
17:00 Luciafirande
Luciatåg
Servering
Insamling till Diakonia
Spara i din kalender
v. 50
13 ti 13:00 Adventskaffe för församlingens äldre
Spara i din kalender
16 fr 19:00 "Stilla Natt”
Julkonsert med WOW
Spara i din kalender
17 14:00 "Stilla Natt”
Julkonsert med WOW
Spara i din kalender
19:00 "Stilla Natt”
Julkonsert med WOW
Spara i din kalender
18 10:00 Gudstjänst med julspel
Söndagsskolbarn och ledare
Carolina Sandqvist
Spara i din kalender
v. 51
24 10:00 ”Glatt budskap”
Samling på julafton för alla åldrar
Carolina Sandqvist med flera
Spara i din kalender
23:00 Ekumenisk julnattsgudstjänst
Jakob Josefsson, Urban Gustafsson
Spara i din kalender
v. 52
26 10:00 Gudstjänst
Urban Gustafsson, Martin Rejler
Sång: Martin och Gunilla Rejler
Insamling till Equmeniakyrkans mission i världen
Kyrkfika
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt December 2022 Bläddra en månad framåt