Eksjö Missionskyrka

Konfirmation

Tillsammans med missionsförsamlingen i Ingarp, Värne Alliansförsamling, Storegårdskyrkans församling och pingstförsamlingen i Eksjö inbjuder vi varje läsår dig som går i årskurs 8 till konfirmationsundervisning.

Konfirmandgruppen möts till läsning varje vecka. I konfirmationsåret ingår också att åka på läger och att gå på gudstjänst. Året avslutas med en högtidlig konfirmationshögtid i någon av kyrkorna.

Konfirmationsundervisningen är gratis. Deltagarna betalar ett självkostnadspris i samband med läger.

Till frikyrkornas konfirmation är alla välkomna, även de som annars inte deltar i församlingarnas verksamhet.

Höstterminen startar i slutet av september.
Året efter konfirmationen kan man vara med i uppföljaren K2.

Kontaktperson:
Pastor Urban Gustafsson
tel. 070-307 43 64
urbanieksjo@gmail.com