Eksjö Missionskyrka

Kontakt

MISSIONSKYRKAN
Österlånggatan 3
575 31 Eksjö


Bankgiro
144-5857 (församlingen )
164-8104 (Equmenia Eksjö)
Swish
Gåva 123 222 21 64
Fikapengar 123 413 80 46
Equmenia Eksjö 123 245 42 21

Pastor Urban Gustafsson Pastor och församlingsföreståndare
Urban Gustafsson
Kvarnängsgatan 15
575 39 Eksjö
070-307 43 64
urbanieksjo@gmail.com

Familjepastor Carolina Sandqvist Familjepastor
Carolina Sandqvist
Brunnsholmsgatan 1
575 38 Eksjö
070-420 22 32
familjepastorn@gmail.com

Vice församlingsföreståndare
Birgitta Swalbring
Skönbergavägen 21
575 39 Eksjö
0381-109 10
073-083 78 79
birgittaswa@gmail.com

Ordförande
Kjell Havskog
Havik Ljunganäs 1
575 92 Hult
070-390 55 38
kjell.havskog@hotmail.com

Kassörer
Björn Johansson
Castmans väg 104
575 37 Eksjö
070-377 82 81
bjorneksjo@outlook.com

Rune Swalbring
Skönbergavägen 21
575 39 Eksjö
0381-109 10
070-577 93 17
rsiestan@gmail.com