Eksjö Missionskyrka

Mission i Sverige

I Equmeniakyrkan finns 664 församlingar med tillsammans drygt 60 000 medlemmar. Omkring 124 000 personer deltar i allt från körsång och scoutkårer till seniorverksamhet och samhällsengagemang av olika slag-

Vi finns spridda i landet, i städer och landsbygd. Vi utgör tillsammans en stor och avgörande resurs för vårt samhälle och för våra medmänniskor. Våra församlingar och vårt uppdrag som kyrka gör skillnad på den ort där vi finns.

Equmeniakyrkan finns med i en mångfald av nätverk och mötesplatser inom området ”Kyrkan i samhället”. Vi vill genom dessa nätverk och mötesplatser på olika sätt synliggöra kyrkans och församlingars närvaro och roll i samhället, skapa kommunikation och samverkan med andra, vara en medmänniska, stödja, dela tro och liv i människors vardag och livssituation.

Kyrkorna är öppna för alla som söker sig dit.