Eksjö Missionskyrka

Vår tro

DSC_0331.jpg

Tillsammans med den kristna kyrkan över hela världen bekänner vi oss till Jesus Kristus som Herre och Frälsare.

Vi vill föra den övertygelsen vidare, både genom församlingarna i Sverige och genom mission i andra länder. Med Kristus som tydligt centrum för tron vill Equmeniakyrkan inbjuda till en öppen gemenskap med utrymme för mångfald och olikhet i uppfattningar. Vi tror att olika sätt att tolka Bibeln kan göra gemenskapen rikare.

Equmeniakyrkan vill vara en fri och öppen kyrka - fri i sin inbjudan till alla att ta ställning till och tolka kristen tro, öppen för hela det mänskliga livets mångfald och behov.

Församlingslivets centrum är gudstjänsten med Guds ord, dopet och nattvarden. Runt detta centrum inbjuder församlingen till olika mötesplatser för eftertanke och gemenskap, men också engagemang i att forma ett bättre samhälle. En viktig plats i vår gemenskap har sång och musik.